Menu

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

3 stycznia 2018

Dzień dobry,

Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: HARMONOGRAM

sobom, które nie potwierdziły terminów egzaminów zawodowych własnoręcznym podpisem, przypominamy, że należy to uczynić do dnia 08.01.2018r.

Dodatkowo przypominamy, że na egzamin zawodowy mogą Państwo wchodzić wyłącznie z materiałami, o których mowa w poniższych komunikatach:

Komunikat CKE - egzamin pisemny     Komunikat CKE - część praktyczna

Informujemy również o obowiązku stawienia się na egzamin zawodowy minimum 30 min przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 23 marca 2018 r. (sekretariat szkoły).

 

Zobacz także